v

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
ISO 45001

Dla kogo?

Pracujesz z normą ISO 45001?

Jeśli jesteś związany w jakikolwiek sposób z normą systemu zarządzania bezpieczeństwiem i higieną pracy, to dzięki temu szkoleniu będzie to dla Ciebie łatwiejsze - poznasz wszystkie tajniki związane z ISO 45001 od podszewki.

Chcesz pełnić nową funkcję w firmie?

Dzięki nowym kompetencjom zostaniesz audytorem wewnętrznym, co może wpłynąć na Twój awans lub większe wynagrodzenie.

Zajmujesz się BHP?

To szkolenie idealnie wpisuje się w profil Twojej działalności. Dzięki niemu zdobędziesz nową wiedzę i podniesiesz swoje kwaliikacje.

Czego się nauczysz podczas szkolenia?

Dodatkowo:

Poprzez wykorzystanie studium przypadków i licznych scenariuszy zrozumiesz, co oznacza zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w praktyce, a nie tylko w teorii.

Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnego egzemplarza normy.

Szkolenie trwa 6 – 7 godzin lekcyjnych – w zależności od ilości pytań

Program szkolenia:

1. Przedstawienie wymagań normy ISO 45001.

2. Omówienie postaw systemu zarządzania BHP:
a. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb oraz oczekiwań zainteresowanych stron
b. Określenie zakresu systemu

3. Przywództwo i udział pracowników:
a. Polityka BHP
b. Role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia
c. Udział i konsultacje
d. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP
e. Cele BHP I planowanie ich osiągnięć

4. Rodzaje audytów

5. Kluczowe definicje audytowe

6. Proces audytu wewnętrznego

a. planowanie audytów wewnętrznych
b. przygotowanie do audytu
c. prowadzenie działań audytowych
d. dokumentowanie audytu,
e. raportowanie z audytu.

7. Ćwiczenia – sukcesywnie w trakcie szkolenia.

a. Opracowanie planu audytu i listy pytań audytowych.
b. Dokumentowanie ustaleń z audytu: zgodności, niezgodności i spostrzeżenia.
c. Opracowanie raportu z audytu.
d. Wyniki z audytu a działania po-audytowe.

8. Ocena skuteczności szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma
2 bonusy i certyfikat!

BONUS 1: Lista 50 pytań do przeprowadzenia audytu

Dzięki niej nie przegapisz żadnej ważnej kwestii podczas audytu, co ograniczy Twój stres i sprawi, że audytowanie stanie się łatwiejsze. Lista pomoże Ci się też przygotować i pokaże Ci elementy, na które musisz zwracać uwagę.

BONUS 2: Przykładowy plan audytu wewnętrznego

Plan pomoże Ci ustalić wszystkie spotkania i działania związane z przeprowadzaniem audytu. Dzięki niemu odpowiednio rozłożysz pracę w czasie i nie pogubisz się w zadaniach.

CERTYFIKAT NA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
ISO 45001

Szkolenie kończy egzamin. Po pozytywnym zaliczeniu otrzymasz certyfikat: „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 45001:2018.

Korzystając z moich szkoleń i warsztatów:

Dzięki niemu zdobędziesz nowe kompetencje zawodowe, a to otwiera wiele nowych ścieżek. Awans, większe wynagrodzenie, zmiana pracy na lepszą – to wszystko możliwe jest po tym szkoleniu.

Podczas szkolenia poznasz cały proces związany z ISO 45001, nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim od strony praktycznej.

Szkolenie odbywa się online. Nie stracisz czasu oraz pieniędzy na zbędne dojazdy.

Stworzyłam dla Ciebie 2 bonusy, dzięki którym przeprowadzanie audytu pójdzie sprawniej i łatwiej.

Podczas szkolenia będą przeprowadzane ćwiczenia, dzięki którym lepiej zapamiętasz nową wiedzą.

Moja metodyka szkoleń została doceniona już przez ponad 1000 osób. Charakter wykładowo-dyskusyjny sprawia, że będziesz mógł zadawać pytania i aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zaraz po skończonym szkoleniu możesz zacząć wdrażać wiedzę i zarabiać!

Zaufaj mojemu doświadczeniu

Nazywam się Agnieszka Dembińska, od 25 lat pomagam projektować przyjazne środowisku i bezpieczne miejsca pracy.

Jestem ekspertem w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych, trenerem, konsultantem i auditorem PCBC w zakresie systemów ISO 14001, 9001, 45001 oraz specjalistą do spraw BHP. Głównym celem mojej firmy jest dawanie wsparcia i szkolenie w sposób praktyczny.

Jako pedagog spełniłam się obecnie wykładając na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale chemii na studiach podyplomowych „Zasady magazynowania chemikaliów, przepisy prawne polskie i krajów UE, grupy i klasy magazynowania, wspólne magazynowanie – ograniczenia i zakazy. Wyposażenie i zabezpieczanie magazynów.”

Z mojego szkolenia: „Magazynowanie materiałów niebezpiecznych. Jak wyposażyć magazyn chemiczny łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem” skorzystało już ponad 1000 specjalistów.

Do tej pory pracowałam z firmami, takimi jak: Arcelor Mittal, Stadler, Orlen Eko, Newag, Cargill, Grupa Żywiec, Scanfil, Aflofarm, Schneider Electric, Unilever, Volkswagen.

Moje motto to „Nie oceniam, nie krytykuję tylko daję Ci gotowe rozwiązania i pomagam tworzyć bezpieczne miejsca pracy”

Pomogłam już wielu specjalistom, pomogę również Tobie!

Zarezerwuj swoje miejsce:

Termin kolejnego szkolenia:

10 czerwiec 2024
16 wrzesień 2024

Szkolenie

Audytor wewnętrzny ISO 45001
950 zł netto + 23% VAT
  • Szkolenie: 6-7 godzin lekcyjnych (w zależności od iloścy pytań)
  • Bonus: Lista 50 pytań do przeprowadzenia audytu
  • Bonus: Przykładowy plan audytu wewnętrznego
  • CERTYFIKAT NA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO ISO 45001
  • Wystawiam faktury VAT