v

Ebook / Szkolenie

Opanuj wszystkie nowe zmiany w kartach charakterystyki

Czy wiesz, jak powinna wyglądać nowa karta charakterystyki?

Obecnie pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości związanych z nowym wzorem kart charakterystyki.

Obowiązuje on już od 1 stycznia 2021 roku, jednakże na zasadzie odstępstwa karty charakterystyki niespełniające wymogów mogły być dostarczane do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przygotowałam dla Ciebie ebook, webinar i szkolenie, w których wytłumaczę Ci wszystkie zmiany oraz pokażę na przykładach, jak  powinna wyglądać karta charakterystyki zgodna z REACH 878/2020.

*Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Co zyskasz?

1

Poznasz wszystkie nowe wytyczne dotyczące kart charakterystyki.

2

Pokażę Ci na przykładach, jak powinna wyglądać poprawna karta charakterystyki.

3

Wytłumaczę Ci jak szybko i sprawnie sprawdzić, czy w Twojej organizacji masz aktualne karty charakterystyki.

Zaufaj mojemu doświadczeniu

Nazywam się Agnieszka Dembińska, od 25 lat pomagam projektować przyjazne środowisku i bezpieczne miejsca pracy.

Jestem ekspertem w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych, trenerem, konsultantem i auditorem PCBC w zakresie systemów ISO 14001, 9001, 45001 oraz specjalistą do spraw BHP.

Głównym celem mojej firmy jest dawanie wsparcia i szkolenie w sposób praktyczny. W ciągu ostatnich 3 lat przeszkoliłam ponad 1000 osób w zakresie bezpiecznego magazynowania materiałów niebezpiecznych.

Jak mogę Ci pomóc?

Przygotowałam dla Ciebie 3 rodzaje wsparcia w zakresie przeprowadzenia się przez zmiany w kartach charakterystyki.

Możesz wybrać odpowiedni dla siebie pakiet!

Ebook + webinar gratis!

 • 18 stron 
 • W formacie PDF
 • Opisane wszystkie zmiany wraz z przykładami
 • 30 minut nagrania wideo
 • Roczny dostęp do nagrania

Szkolenie dla firm

 • Szkolenie online
 • Program szkolenia:
  • Czym są karty charakterystyki? 
  • Po czym rozpoznać nową kartę charakterystyki? 
  • Zmiany w kartach charakterystyki – omówienie zmian sekcja po sekcji 
  • Ćwiczenia praktyczne – omówienie 5 kart charakterystyki przesłanych przez Państwa 
  • Dyskusja
 • Czas: 3-4 h, w zależności od ilości pytań
 • Termin do indywidaulnego ustalenia
 • Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma ebook’a o zmianach w kartach charakterystyki

Wybierz pakiet dla siebie

Dostęp do ebooka i webinaru otrzymasz od razu po dokonaniu płatności. 

Ebook + webinar gratis

399 418,95 zł z VAT
 • Ebook w formacie PDF
 • 30 minut nagrania webinaru

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni – 399 zł netto

Ebook + webinar + szkolenie

Indywidualna wycena
 • Szkolenie dla pracowników
 • Ebook w formacie PDF dla każdego uczestnika
 • 30 minut nagrania dla każdego uczestnika