v

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE DLA FIRM

REAGOWANIE NA WYCIEKI CHEMICZNE

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Terminy ustalane są indywidualnie.

Szkolenie jest częścią składową zapobiegania awariom zgodnie z ISO 14001:2015 rozdz. 8.2. i spełnia wymogi Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy wiesz, jak zabezpieczyć siebie, pracowników i środowisko przed pracą z materiałami niebezpiecznymi?

Te wymogi prawne musisz spełniać

Wycieki chemiczne niemal zawsze wiążą się z zanieczyszczeniem środowiska w większym lub mniejszym stopniu, a co za tym idzie również z ryzykiem kar finansowych, stawania przed sądem oraz wypłaty olbrzymich odszkodowań.

Aby ich uniknąć musisz spełniać obowiązki pracodawcy zapisane w aktach prawnych.

Staramy się, aby do zdarzeń niepożądanych w firmach nie dochodziło, ale nie ma co ukrywać - czasami się one zdarzają. Czy Twoi pracownicy wiedzą jak reagować w takiej sytuacji? Jesteście odpowiednio przygotowani?

Wycieki chemiczne to zdarzenia niepożądane stwarzające niebezpieczeństwo dla środowiska, pracowników i otoczenia. Jedynie szybka reakcja jest w stanie zapobiec poważnym konsekwencjom.

Szybka reakcja jest możliwa tylko wtedy, kiedy do zdarzenia jesteśmy odpowiednio przygotowani.

Dlatego stworzyłam szkolenie online, które w sposób ciekawy, łącząc wymagania prawne i dobre praktyki pomoże Ci zadbać o bezpieczeństwo w Twojej firmie.

To jedyne takie szkolenie na rynku!

Zadbaj o obowiązek doskonalenia zawodowego!

Szkolenia składa się z części teoretycznej i praktycznej, dzięki czemu uczestnicy zdobywają wiedzę gotową do wdrożenia natychmiast po szkoleniu.

Podczas szkolenia dzielę się doświadczeniem, co sprawia, że szkolenie ma ciekawą formę, a uczestnicy mogą w aktywny sposób brać udział w dyskusji.

Terminy szkolenia są elastyczne, więc możemy je dopasować do Twoich preferencji.
Podczas szkoleń odpowiadam na pytania uczestników, dzięki czemu przekazywana wiedza jest dostosowana do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa.

Program szkolenia:

>> Część teoretyczna

Szkolenie w formie wykładu. Podczas prezentacji Twoi Pracownicy:

 1. Dowiedzą się, jak w sposób bezpieczny pracować z materiałami niebezpiecznymi, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wycieków i wypadków.

 2. Nauczą się podstawowych sposobów identyfikacji substancji zgodnie z REACH, co sprawi, że będą potrafili określić ich właściwości oraz zagrożenia.

 3. Poznają sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego, dzięki czemu ich reakcja będzie szybka i skuteczna.

 4. Dowiedzą się, jakie są działania ratownicze należy podjąć, jeśli dojdzie do zalania oczu, twarzy lub zapaleniu się odzieży na pracowniku. Dzięki temu skutecznie udzielą pomocy sobie lub innym.

 5. Poznają ryzyka, jakie mogą wystąpić podczas magazynowania oraz używania materiałów niebezpiecznych, dzięki czemu będą zachowywać większą ostrożność w pracy.

 6. Otrzymają 8 specjalistycznych filmów instruktażowych, które przygotowałam na podstawie własnego doświadczenia.

>> Część praktyczna

Część praktyczna odbywa się u klienta i polega na symulacji wycieku chemiczne. 

Wyjaśniam, jak w praktyce powinny wyglądać działania ratownicze, pokazuję niezbędny sprzęt oraz daje instrukcję, jak z niego skorzystać.

Pracownicy ubierają się w środki ochrony indywidualnej.

Podczas ćwiczeń praktycznych nie tylko trenujemy sposób zbierania wycieków, ale również to, w jaki sposób zdjąć bezpiecznie środki ochrony indywidualnej, w momencie w którym one są już zabrudzone.

Zobacz, jak wyglądają ćwiczenia praktyczne podczas szkoleń

Imienne zaświadczenia i raport ze szkolenia

Po szkoleniu:

Każdy pracownik otrzyma imienne zaświadczenie o przebytym szkoleniu, wraz z programem szkolenia.

Firma otrzyma raport, w którym znajdzie się dokumnetacja fotograficzna ze szkolenia oraz badanie skuteczności szkolenia (przed szkoleniem i po szkoleniu przeprowadzam test wiedzy, który pokazuje jaką skuteczność miało szkolenie)

Posłuchaj, co mówią uczestniczki o szkoleniu

Zobacz referencje firm, które skorzystały z tego szkolenia

Kliknij w referencję, aby ja przeczytać.

Zaufaj mojemu doświadczeniu

Nazywam się Agnieszka Dembińska.

Od 25 lat pomagam projektować przyjazne środowisku i bezpieczne miejsca pracy.

Jestem ekspertem w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych, trenerem, konsultantem i auditorem PCBC w zakresie systemów ISO 14001, 9001, 45001 oraz specjalistą do spraw BHP. Głównym celem mojej firmy jest dawanie wsparcia i szkolenie w sposób praktyczny.

Jako pedagog spełniłam się obecnie wykładając na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale chemii na studiach podyplomowych „Zasady magazynowania chemikaliów, przepisy prawne polskie i krajów UE, grupy i klasy magazynowania, wspólne magazynowanie – ograniczenia i zakazy. Wyposażenie i zabezpieczanie magazynów.”

Do tej pory pracowałam z firmami, takimi jak: Arcelor Mittal, Stadler, Orlen Eko, Newag, Cargill, Grupa Żywiec, Scanfil, Aflofarm, Schneider Electric, Unilever, Volkswagen.

Widzę, z jakimi bolączkami mierzycie się w swoich firmach i dlatego przygotowałam szkolenie online z zasad reagowania na wycieki chemiczne, które pomoże Ci spełnić obowiązki doskonalenia zawodowego pracowników, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo w Twojej firmie.

Moje motto to „Nie oceniam, nie krytykuję tylko daję Ci gotowe rozwiązania i pomagam tworzyć bezpieczne miejsca pracy”

Pomogłam już wielu organizacjom, pomogę również Twojej!

Szkolenie specjalistyczne dla firm

Reagowanie na wycieki chemiczne
od 150 zł za osobę + 23% VAT
150 zł + 23 % VAT przy grupie od 30 osób i więcej
200 zł + 23 % VAT przy grupie od 20 osób do 29 osób
250 zł + 23 % VAT przy grupie od 10 do 19 osób

Należy doliczyć koszty dojazdu, które wyceniam indywidualnie.
 • Szkolenie trwa 3 godziny
 • Dostęp do 8 profesjonalnych filmów instruktażowych, które przygotowałam specjalnie na to szkolenie i których nie znajdziesz nigdzie indziej
 • Możliwość zadawania pytań bezpośrednio podczas szkolenia
 • Imienne zaświadczenie
 • Raport dla firmy z dokumnetacją fotograficzną i badaniem skuteczności szkolenia
 • Wystawiam faktury VAT